Specjaliści obejmujący szeroki zakres prawa.
Profesjonalna obsługa, doradztwo, konsultacje.

Kancelaria

O nas

Nadrzędnym celem przyświecającym twórcom kancelarii było stworzenie organizacji dostarczającej profesjonalną i kompleksową pomoc w szerokim zakresie dziedzin prawa.

Naszą pracę opieramy na z doświadczonym i wyspecjalizowanym w konkretnych dziedzinach zespole prawników. Ich bogate i różnorodne doświadczenie zapewnia dynamiczny rozwój Kancelarii. Stanowi gwarancję najwyższej skuteczności naszych działań, sprawiając, że jesteśmy idealnym partnerem zarówno dla Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

W codziennej pracy kierujemy się zawsze jak najlepiej pojętym interesem Klienta. Zapewniamy skuteczną komunikację, fachową pomoc i doradztwo na każdym etapie współpracy.

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Czarnigowski świadczy usługi w szerokim zakresie dziedzin prawa, kładąc nacisk na prawo cywilne oraz prawo administracyjne. Klienci Kancelarii to zarówno spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy jednoosobowi jak i osoby oczekujące skutecznych działań z zakresu prawa.

Pozostawanie pod opieką Kancelarii obejmuje:

- udzielanie porad i konsultacji prawnych
- sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych
- reprezentowanie Klientów w sporach sądowych
we wszystkich instancjach oraz w sporach z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami
- prowadzenie windykacji oraz wprowadzanie rozwiązań
zabezpieczających wierzytelności naszych Klientów
- inne czynności z zakresu prawa określone indywidualnie

Zespół

Marek Czarnigowski

Marek Czarnigowski

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1437.

Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w latach 2009-2013, były pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty ds. nieruchomości w latach 2007-2009.

Współpracował z kancelariami prawnymi oraz podmiotami doradczymi świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstw, urzędów, towarzystw ubezpieczeniowych, fundacji.

Owocem tej współpracy są m.in. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: ,,Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku” sporządzony na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz "Ekspertyza dotycząca rozwiązań systemowo-prawnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów" sporządzona na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Obecnie jako radca prawny zajmuje się obsługą i koordynowaniem procesów cywilnych jakie toczą się z powództwa klientów Kancelarii oraz przeciwko nim.

Kontakt

MAREK CZARNIGOWSKI
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO


# ul. B. Linki 5/4a
10-534 Olsztyn

# +48 0 783 434 799
#
# http://www.czarnigowski.pl

NIP: 739-333-81-12
REGON: 780545074

PKO BP S.A.

31 1020 3639 0000 8602 0104 0062

Imię i nazwisko

E-mail

Temat

Treść wiadomości